Avukatlar

Arzu Vural

Bilgiler

  • Ünvan: Kurucu
  • Uzmanlık: Babalık & Velayet Davası
  • Mezuniyet: 1995
  • Adres: Mansuroğlu, 288/4. Sk, 35535 Bayraklı/İzmir
  • Telefon: 0.507.224 3602
  • Eposta: arz.v@hotmail.com
  • Fax: 0.232.251 5109

Avukat Arzu Vural İzmir Barosu

1974 Almanya doğumludur.  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nden 1995 yılında mezun olmuştur.
1996 yılından bu yana İzmir Barosu’ na kayıtlı avukatlık yapmaktadır. 
2008 yılında Gümrük Müsteşarlığının yaptığı sınavda başarılı olarak Gümrük Müşaviri Yardımcısı belgesi almaya hak kazanmıştır. 2015 yılından bu yana ise Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’ na bağlı arabulucu olarak çalışmaktadır.
Aynı zamanda ceza uyuşmazlıklarında uzlaştırmacı olarak görev yapmaktadır. Avukatlık stajının ardından 5 yıl süreyle çeşitli avukatlık bürolarında avukat olarak çalıştıktan sonra kendi avukatlık bürosunu açmıştır. Halihazırda Vural& Altun Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu’ nun kurucu ortağı olarak mesleki faaliyetlerine devam etmektedir.